Transportlösningar OTM Osby Truck & Maskin

Se vår presentationsfilm

Transport i Skåne, Sverige och Utlandet

Företaget startade sin verksamhet för drygt 30 år sen. Även om det från början var endast en bil som ägaren Kjell Sörensson rattade, så är det fortfarande samma affärsidé idag med 15 anställda och 15 bilar. OTM har därmed en omfattande transportverksamhet både i och utanför Sverige.

Det är skräddarsydda lösningar som gäller, med uttryckta krav vad gäller hämtning och leverans. Detta i kombination med unika önskemål på säkerhet och kringtjänster.

Containerservice i södra Sverige

OTM utgår från Osby i norra Skåne. Vi erbjuder uthyrning och försäljning av containrar till södra Sverige, från södra Småland och söderut. Vi kan även anpassa containers vid försäljning. Det innebär att de kan isoleras och utrustas med både el och värme. Vi kan också utrusta dem med dörrar och fönster. Vi kan även montera ihop flera containers till större enheter.

Kundfokus, ödmjukhet och flexibilitet

  • Kundfokus för oss innebär vetskapen om att vi alla har helt unika behov. Vi har inga standardiserade lösningar och utgår därmed helt från dina önskemål.
  • Ödmjukhet för oss innebär att allt hänger på att vi uppfyller dina förväntningar. Vår ambition är dock att överträffa dem.
  • Flexibilitet för oss innebär att vårt utgångsläge handlar om en speciallösning. Vi har därför rustat oss med resurser som ska lösa alla tänkbara problem kring transport och förvaring.

Det fixar vi!

Vi har jobbat med kundunika lösningar kring transport, förvaring och logistik i snart 20 år. Vi har lärt oss att framgång handlar om att vara lyhörd och bistå med lösningar som helt och fullt utgår från behovet. Vi har valt att skräddarsy lösningar till fullo anpassade efter behovet. Därmed kan vi med stor sannolikhet svara våra kunder – ”det fixar vi”.

Skräddarsydda lösningar

Alla behov och önskemål är unika. Vi på OTM har valt att utgå från våra kunders önskemål och utifrån det ordna skräddarsydda lösningar. Det gäller både transporter och förvaringsmöjligheter. Vi har inga färdiga tjänster där du som kund måste anpassa dig. Det är vi som håller tiden, vi som har koll på platsen, vi som ger dig önskad förvaring på rätt plats under rätt period. Transport i Skåne, Sverige och Utlandet.

Kontakta oss:

Kjell Sörensson 0708-56 91 57
Tim Sörensson 070-740 86 44

E-post: info@otmab.se

Osby Truck & Maskin AB

Radiatorvägen 9 · 283 43 Osby · Skåne, SVERIGE
+46 (0)479 121 47