Anpassade och utrustade containers

Vi anpassar utifrån dina önskemål. Du kan därmed få dörrar, fönster, isolering, el och vatten som exempel på anpassning. Vi bygger även samman två eller tre containers till större enheter. Anpassningsarbetet sker i egen verkstad.